Velg en side
Det har blitt utført tekking og utlegging av Grade Roof`s fall isolering på 2stk x 38stk = 76stk små tak og terrasser, totalt ca. 2200M² på Lier Hageby.
Takene ble raskt ferdigstilt og resultatet ga perfekte fall takene.
Original tak tegning.
Grade Roof tak tegning med sirkulært fall.
Grade Roof tak tegning med sirkulært fall.
Utlegging og tilpassing av Grade Roof EPS fall plater.
Utlegging og tilpassing av Grade Roof EPS fall plater.
Utlegging og tilpassing av Grade Roof EPS fall plater med steinull isolering over og under, såkalt sandwich isolering.
Utlegging og tilpassing av PVC.
Utlegging og tilpassing av PVC.
Utlegging og tilpassing av PVC.
Utlegging og tilpassing av PVC.
Prosjekt Lier Hageby.
Prosjekt Lier Hageby.
Prosjekt Lier Hageby.
Prosjekt Lier Hageby.
Prosjekt Lier Hageby.