Velg en side
Vi er i avslutningsfasen med å tekke og utlegge Grade Roof`s fall isolering på 2stk x 38stk =76stk små tak, totalt ca. 2200M².
Original tegning
Grade Roof plan tegning med sirkulært fall