Velg en side
Det har blitt utført tekking og utlegging av Grade Roof`s fall isolering på et 179m2 flatt tak i Asker.
Taket ble ferdigstill på få dager og resultatet ga et perfekt fall på taket.
Original tak tegning med 4-veis fall.
Seksjonerings spesifikasjoner:
Sluk 1
Seksjon A: 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5, 2.1-2.2-2.3-2.4, 3.1-3.2-3.3-3.4, 4.1-4.2-4.3-4.4 (17 skiver)
Seksjon B: 1.1-1.2-1.3-1.4, 2.1-2.2-2.3-2.4, 3.1-3.2-3.3-3.4 (12 skiver)
Seksjon C: 1.1-1.2, 2.1-2.2, 3.1-3.2, 4.1-4.2, 5.1-5.2 (10 skiver)
Seksjon D: 1.1-1.2-1.3, 2.1-2.2-2.3 (6 skiver)
Sluk 2
Seksjon A: 1.1-1.2-1.3, 2.1-2.2-2.3, 3.1-3.2-3.3, 4.1-4.2-4.3 (12 skiver)
Seksjon B: 1.1-1.2-1.3-1.4, 2.1-2.2-2.3-2.4, 3.1-3.2-3.3-3.4, 4.1-4.2-4.3-4.4, 5.1-5.2-5.3-5.4 (16 skiver)
Seksjon C: 1.1-1.2, 2.1-2.2, 3.1-3.2 (6 skiver)
Seksjon D: 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5, 2.1-2.2-2.3-2.4-2.5 (10 skiver)
Tak-kiler
4 stk. Kil 1, 50-70 mm
4 stk. Kil 2, 70-90 mm
4 stk. Kil 3, 90-110 mm
2 stk. Kil 4, 110-130 mm
2 stk. Kil 5, 130-150 mm
Utleggings spesifikasjoner seksjoner/pall.
Bildet viser sandwich konstruksjonen: Fra bunnen dampsperre – 30mm steinull plater – 100mm EPS plate – Grade Roof`s fall plater i EPS – 30mm steinull plater.
Utlegging og tilpassing av Grade Roof EPS fall plater med steinull isolering over og under, såkalt sandwich isolering.
Utlegging og tilpassing av Grade Roof EPS fall plater med steinull isolering over og under, såkalt sandwich isolering.
Utlegging og tilpassing av membran.
Inspeksjon av fremdrift.
Inspeksjon av fremdrift.