Velg en side
Det har blitt utført tekking og utlegging av Grade Roof`s fall isolering på et 179m2 flat tak i Asker.
Taket ble ferdigstill på få dager og resultatet ble et perfekt fall.
Original tak tegning med 4-veis fall.
Seksjonerings spesifikasjoner:
Sluk 1
Seksjon A: 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5, 2.1-2.2-2.3-2.4, 3.1-3.2-3.3-3.4, 4.1-4.2-4.3-4.4 (17 skiver)
Seksjon B: 1.1-1.2-1.3-1.4, 2.1-2.2-2.3-2.4, 3.1-3.2-3.3-3.4 (12 skiver)
Seksjon C: 1.1-1.2, 2.1-2.2, 3.1-3.2, 4.1-4.2, 5.1-5.2 (10 skiver)
Seksjon D: 1.1-1.2-1.3, 2.1-2.2-2.3 (6 skiver)
Sluk 2
Seksjon A: 1.1-1.2-1.3, 2.1-2.2-2.3, 3.1-3.2-3.3, 4.1-4.2-4.3 (12 skiver)
Seksjon B: 1.1-1.2-1.3-1.4, 2.1-2.2-2.3-2.4, 3.1-3.2-3.3-3.4, 4.1-4.2-4.3-4.4, 5.1-5.2-5.3-5.4 (16 skiver)
Seksjon C: 1.1-1.2, 2.1-2.2, 3.1-3.2 (6 skiver)
Seksjon D: 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5, 2.1-2.2-2.3-2.4-2.5 (10 skiver)
Tak-kiler
4 stk. Kil 1, 50-70 mm
4 stk. Kil 2, 70-90 mm
4 stk. Kil 3, 90-110 mm
2 stk. Kil 4, 110-130 mm
2 stk. Kil 5, 130-150 mm
Utleggings spesifikasjoner seksjoner/pall
Bildet viser sandwich konstruksjonen: Fra bunnen dampsperre – 30mm steinull plater – 100mm EPS plate – Grade Roof`s fall plater i EPS – 30mm steinull plater.
Utlegging og tilpassing av Grade Roof plater.
Utlegging og tilpassing av membran
Utlegging og tilpassing av membran
Inspeksjon av fremdrift