Velg en side
Det har blitt utført tekking og utlegging av Grade Roof`s fall isolering på 2 stk tak x 98M² flate tak i Nordalveien på Lier.
Takene ble raskt ferdigstill og resultatet ga et perfekte fall.
Original tak tegning
Seksjon A: 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7 2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-2.7-2.8 3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.6-3.7-3.8
Seksjon B: 1.1-1.2-1.3 2.1-2.2-2.3 3.1-3.2-3.3 4.1-4.2-4.3 5.1-5.2-5.3
Seksjon C: 1.1-1.2 2.1-2.2 3.1-3.2 4.1-4.2 5.1-5.2 6.1
Seksjon D: 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5 2.1-2.2-2.3-2.4-2.5