Velg en side
Det har blitt utført tekking og utlegging av Grade Roof`s fall isolering på et 258 m2 flatt tak på Nesøya i Asker.
Taket ble ferdigstill på få dager og resultatet ble et perfekt fall på taket.
Original tak tegning.
Grade Roof tak tegning med sirkulært fall.
Utlegging og tilpassing av Grade Roof EPS fall plater med steinull isolering over og under, såkalt sandwich isolering.
Utlegging og tilpassing av Grade Roof EPS fall plater med steinull isolering over og under, såkalt sandwich isolering.
Utlegging og tilpassing av Grade Roof EPS fall plater med steinull isolering over og under, såkalt sandwich isolering.
Utlegging og tilpassing av Grade Roof EPS fall plater med steinull isolering over og under, såkalt sandwich isolering.

Utlegging og tilpassing av Grade Roof EPS fall plater med steinull isolering over og under, såkalt sandwich isolering.
Utlegging og tilpassing av Grade Roof EPS fall plater med steinull isolering over og under, såkalt sandwich isolering.
Utlegging og tilpassing av membran.
Prosjekt Østre vei.