Velg en side
Det har blitt utført tekking og utlegging av Grade Roof`s fall isolering på et 258 m2 flatt tak på Nesøya i Asker.
Taket ble ferdigstill på en uke med 2 mann, resultatet ga et perfekt sirkulært fall på hele taket.
Original tak tegning.
Grade Roof tak tegning med sirkulært fall. Alternativ 1.

Grade Roof tak tegning med sirkulært fall. Alternativ 2: Flere vanlige fall kiler kombinert (dobbelt fallskiver på tak 1 og 2) med GR sirkulære fall skiver, som gir et billigere alternativ.
Utlegging og tilpassing av Grade Roof EPS fall plater med steinull isolering over og under, såkalt sandwich isolering.
Utlegging og tilpassing av Grade Roof EPS fall plater med steinull isolering over og under, såkalt sandwich isolering.
Utlegging og tilpassing av Grade Roof EPS fall plater med steinull isolering over og under, såkalt sandwich isolering.
Utlegging og tilpassing av Grade Roof EPS fall plater med steinull isolering over og under, såkalt sandwich isolering.

Utlegging og tilpassing av Grade Roof EPS fall plater med steinull isolering over og under, såkalt sandwich isolering.
Utlegging og tilpassing av Grade Roof EPS fall plater med steinull isolering over og under, såkalt sandwich isolering.
Utlegging og tilpassing av membran.
Prosjekt Østre vei.