Velg en side

I denne beskrivelsen av utlegging av 58,3 m² er total besparelsen optimal for vårt system, det resulterer i en besparelse på 68,92 kr/m². Samtidig kunne entreprenøren redusere antall dager på byggeplass. 

Størrelsen på taket og plassering av sluk er nesten identisk med testen foretatt av Paroc AB, med steinull som ga svært positive resultater (les Paroc-testen her). Vi har derfor valgt å dokumentere denne utleggingen i en fullskala test med EPS.

 

6 tak

Vi leverte 6 tak fra Vartdal med kombinasjon av kiler og vårt sirkulære fall til byggeprosjekt i Lier, utregnet besparelse omfatter kun et tak:

Tak størrelsen er 10,0 m x 5,83 m = 58,3 m².

Forbruk av tid ved legging av tak med tradisjonelt fall: 2 mann x 6 timer = 12 timer.
Forbruk av tid legging tak med sirkulært fall med kiler: 2 mann x 3 timer = 6 timer.

Kostnad personale er 450 kr per time, slik at arbeidstidsbesparelse er 450 kr x 6 = 2.700 kr, om vi deler på takflaten som er 58,3 m², blir besparelsene 46,30kr per m².

 

Redusert sveising

Det ble vesentlig mindre sveising av takbelegg, ned mot 50 % da man slipper å lage nedfelt vannrenne eller påbygg med tradisjonelle kiler. På bildene kan man se at takbelegget går over taket uten vannrenner. Dette gir klare fordeler. Fallet kan leveres i 1:40 og 1:60

I dette tilfelle ble besparelse isoleringen kun 10%, mens reduksjonene av forbruk takpapp var 21M². Takbelegget er beregnet å koste 60 kr per m²: 21 m² x 60 kr = 1.260 kr. Om vi deler på takflaten som er 58,3 m², blir besparelsene 21,61kr per m².

Total besparelse per tak på dette prosjektet: Bespart arbeidstid 2.700 kr + besparelse takbelegg 1260 kr = 3.960 kr / 58,3 m² = 68,92 kr per m² i besparelse.

 

Synergieffekter

Entreprenøren kan redusere antall dager på byggeplass, som er en solid økonomisk besparelse. Grønt avtrykk. Bortkjøring av spill og kapp/isolering og takbelegg blir redusert, noe som igjen medfører mindreforbruk av konteinere som må bortkjøres. Denne kostnadsbesparelsen er ikke tatt med i vurderingen.

 

Grønt avtrykk

Kvaliteten på taket og fallet er det beste du kan oppnå da det ikke opparbeides vannrenner på taket. Systemet er tilrettelagt for grønne tak som følge av et perfekt fall. Dvs. at uansett hvor du er på taket er fallvinkelen den samme, og det bli ingen vannansamlinger. Dette gir forlenget levetid på toppmembran og hindrer at gresset står i vann som forårsaker råte.